خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

یک چارچوب مفهومی برای مدیریت دانش ضمنی از طریق

مقاله:یک چارچوب مفهومی برای مدیریت دانش ضمنی از طریق چشم انداز فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

در اقتصاد جهانی امروز، برای همه سازمان ها مدیریت دانش ضمنی بسیار حائز اهمیت است. با این وجود، کاملا تعدادی از سازمان ها قادر به کنار آمدن با فرایند مدیریت دانش ضمنی می باشند. در این مقاله با بررسی نتایج حاصل از سطح دانش ضمنی، یک چارچوب بر اساس نظریه غنای رسانه [۱]پیشنهاد می شود. این چارچوب انتقال موثر دانش ضمنی به منظور استفاده از آن را آسان می کند. همچنین در این مقاله انواع مناسب مکانیسم انتقال دانش ضمنی و انواع رسانه های ارتباطی از نظر درجات ضمنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.هدف چارچوب پیشنهادی کمک به سازمان ها برای توسعه مناسب ترین مکانیسم انتقال دانش ضمنی به منظور تحقق انتقال دانش ضمنی و استفاده از آن می باشد.

 

[۱] media richness theory

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله