خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

Nursing Informatics: A New Idea for Addressing

Nursing Informatics: A New Idea for Addressing Challenges in E-Health

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

 

Abstract

Nowadays, Nursing Informatics (NI) is defined as a technology that integrates computer Science, Nursing, Cognitive Science, and Information and Communication technology to manage data, information, knowledge and wisdom in nursing practice. It also supports decision making in nursing practice, improves e-learning in nursing care, and accelerates e-health. This support is accomplished through the use of information structures, information processes, and information technology. This paper presents an overview of nursing informatics describing their characteristics, effects on quality factors, main building blocks. It then proposes a new nursing autonomous informatics model using autonomous properties and discusses on main challenges such as learning, the autonomic elements life cycle, and the element competency.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله