خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

Predicting the Vibration of Cylindrical Bed Shello

Predicting the Vibration of Cylindrical Bed Shellof Bubbling Fluidized Bed

۱۳th Iranian National Chemical Engineering Congress

& 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering

Kermanshah, Iran, 25-28 October, 2010

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله