خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

Target Ratcheting and Incentives: Theory, Evidence

Raffi J. Indjejikian
University of Michigan
Michal Mateˇjka
Arizona State University
Jason D. Schloetzer
Georgetown University

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله